Vážení návštěvníci těchto stránek,

vítám Vás na internetových stránkách, které se zabývají problematikou zejména vysokorychlostních tratí (VRT). Obsahují (resp. budou obsahovat) údaje o síti vysokorychlostních tratí ve světě a situaci v této oblasti v České republice. Můžete se zde také podívat na základní charakteristiku vysokorychlostní železniční tratě.

Zároveň jsou tyto stránky prezentací již uzavřeného studentského projektu v rámci výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. Kromě toho na těchto stránkách můžete nalézt sekci věnovanou volitelnému předmětu Vysokorychlostní tratě, který na ČVUT v Praze Fakultě dopravní přednáším. Rovněž máte možnost prohlédnout si některé studentské práce, které řeší témata z oblasti železniční dopravy.

Mnoho získaných informací z těchto stránek Vám přeje autor jejich obsahu

Lukáš Týfa


Za naprogramování vzhledu těchto stránek děkuji Marku Lukácsovi.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015