Moderovaná konference

Vysokorychlostní železniční doprava v České republice

Ostrava, hotel Imperial
18.06.2008

konaná v rámci veletrhu kolejové techniky Czech Raildays 2008 v Ostravě.

Sborník příspěvků:

blok 1      blok 2     

 
Blok 1 - Ozřejmění potřebnosti vysokorychlostní železniční dopravy v ČR:

1.1 Bohumil Pokorný  
České dráhy, a.s.  
 
Uvedení do problematiky vysokorychlostní železniční dopravy  
 
  text
1.2 Igor Chovanec  
Allied Progress Consultants  
 
Současná pozice dálkové osobní železniční dopravy v České republice  
 
prezentace  
1.3 Jiří Kalčík  
  
 
Vize dálkové železniční dopravy  
 
  text
1.4 Pavel Tikman  
SUDOP PRAHA a.s.  
 
Koridory a nové vysokorychlostní tratě - nikoliv duplicita, ale spolupráce  
 
  text
1.5 Marek Binko  
České dráhy, a.s.  
 
Vysokorychlostní tratě z pohledu přepravního marketingu  
 
prezentace text
1.6 Jiří Pohl  
Siemens Kolejová vozidla s.r.o.  
 
Soulad parametrů tratí a vozidel  
 
prezentace text
1.7 Jindřich Kušnír  
Ministerstvo dopravy ČR  
 
Vysokorychlostní tratě z pohledu dopravního marketingu  
 
  text

na seznam bloků jednání

 
Blok 2 - Cesta k realizaci vysokorychlostní železniční dopravy v ČR:

2.1 Milan Körner  
aurs s. r. o.  
 
Mobilita obyvatel ČR a Evropy  
 
prezentace  
2.2 Zdeněk Žák  
Ministerstvo dopravy ČR  
 
Všeobecná vize vytvoření systému vysokorychlostní železniční dopravy v ČR  
 
   
2.3 Oliver Morel  
Technická univerzita Drážďany  
 
Integrace vysokorychlostní železniční dopravy do komplexního dopravního systému (na příkladu Švýcarska)  
 
prezentace text
2.4 Jan Škurek  
PPP Centrum a.s.  
 
Možnosti využití PPP jako způsob financování VRT   
 
prezentace  

na seznam bloků jednání

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015