Odborná mezinárodní konference / Professional International Conference

Vysokorychlostní železniční doprava ve světě a v České republice
High Speed Railway Transport in the World and in the Czech Republic

Česká republika, Praha, Kongresové centrum hotelu Olšanka / The Czech Republic, Prague, The Hotel Olšanka Kongress Centrum
14.-15.11.2007 / 14-15 Nov 2007

Organizátoři / Organizers: České dráhy, a. s.; Správa železniční dopravní cesty, s.o.; SUDOP PRAHA a.s.

Podpora / Support: Ministerstvo dopravy ČR; UIC

Osobní záštitu nad konferencí přijal Ing. Petr Šlegr, náměstek ministra dopravy ČR
Patronat: Petr Šlegr, Deputy of Minister of Transport of Czech Republic

 

Sborník příspěvků / Proceedings of Conference:

blok 1 / session 1      blok 2 / session 2      blok 3 / session 3      blok 4 / session 4      videa / videos

 
Blok 1 / Session 1 - Vývoj vysokorychlostní železniční dopravy a její význam / The development and the importance of the HS railway transport:

1.1 Petr Šlegr  
Ministerstvo dopravy ČR  
 
Úvodní vystoupení  
Opening speech  
 
     
1.2 Petr David  
ČD  
 
Úvodní vystoupení - Vysoké rychlosti z pohledu železničního dopravce  
Opening speech  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
1.3 Jan Komárek  
Správa železniční dopravní cesty  
 
Úvodní vystoupení  
Opening speech  
 
     
1.4 Ignacio Barrón  
High Speed Department of UIC  
 
Úvodní vystoupení  
Opening speech  
 
     
1.5 Josef Fidler  
SUDOP PRAHA  
 
Úvodní vystoupení  
Opening speech  
 
     
1.6 Ignacio Barrón  
High Speed Department of UIC  
 
Zásady VR-železniční dopravy  
HS railway principles  
 
prezentace / slide show    
1.7 Bohumil Pokorný  
ČD  
 
Historie VR-železniční dopravy  
History of the HS railway transport  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
1.8 Libor Lochman  
CER  
 
VR-železniční doprava v evropské dopravní politice  
HS railway transport in European transport policy  
 
prezentace / slide show    

na seznam bloků jednání / to the sessions list

 
Blok 2 / Session 2 - Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě / The HS railway transport in the Europe:

2.1 Michel Leboeuf  
SNCF  
 
Vývoj VR-železniční dopravy ve Francii  
Development of the HS railway transport in France  
 
prezentace / slide show    
2.2 Andrés López Pita  
Technical University of Catalonia  
 
Spolupráce VR-železniční a letecké dopravy  
Cooperation between the HS railway and air transport  
 
prezentace / slide show    
2.3 José Capel Ferrer  
ADIF  
 
Vývoj VR-železniční dopravy ve Španělsku  
Development of the HS rail transport in Spain  
 
prezentace / slide show    
2.4 Michael Pohl  
DB Netz  
 
VR-železniční doprava v Německu  
HS railway transport in Germany  
 
prezentace / slide show   text v angličtině / text in English
2.5 Regina Troger-Gruber  
ÖBB - Infrastruktur Betrieb  
 
VR-železniční doprava v Rakousku  
HS railway transport in Austria  
 
prezentace / slide show    
2.6 Sebastian Mech  
PKP - PLK  
 
Plánování VRT v Polsku  
High Speed planning in Poland  
 
prezentace / slide show   text v angličtině / text in English
2.7 Milan Mečár  
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
 
Příprava VRT ve Slovenské republice  
Preparation of the HS network in the Slovak Republik  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
2.8 Pavel Tikman  
SUDOP PRAHA  
 
Návrh sítě VRT v ČR  
Proposition of the HS network in the Czech Republic  
 
prezentace / slide show    

na seznam bloků jednání / to the sessions list

 
Blok 3 / Session 3 - Technická řešení vysokorychlostní železniční dopravy / Technical solutions in the HS railway transport:

3.0   
  
 
VR-železniční spojení Helsinki - Petrohrad  
HS connection Helsinki - St. Petersburg  
 
prezentace / slide show    
3.1 Toru Miyauchi  
RTRI, UIC  
 
Vývoj VR-železniční dopravy v Japonsku  
HS Development in Japan  
 
prezentace / slide show    
3.2 Yong Chon Hyon  
Korail  
 
Vývoj VR-železniční dopravy v Koreji  
HS Development in Korea  
 
prezentace / slide show    
3.3 Ignacio Barrón  
High Speed Department of UIC  
 
VR-železniční doprava - globální pohled  
HS Railways - Global vision  
 
prezentace / slide show    
3.4 Michael Pohl  
DB Netz  
 
Technická řešení VRT pro dvojí účel v Německu  
Technical solutions for dual-purpose HS lines in Germany  
 
prezentace / slide show    
3.5 David Viale  
Alstom  
 
Zkušenosti s konstrukcí VR-vlaků a nejnovějších vlaků AGV  
Experince in the construction of the HS trains and the newest trains AGV  
 
prezentace / slide show    
3.6 Miroslav Krsek  
SUDOP PRAHA  
 
Projekt VR-železničního tunelu mezi Prahou a Berounem  
Project of the HS railway tunnel between Prague and Beroun  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
3.7 Vladimír Kampík  
ACRI  
 
Možnosti a příležitosti českého železničního průmyslu v rámci VR železniční dopravy  
Possibilities and chance of the Czech railway industry in the framework of the HS railway transport  
 
prezentace / slide show    
3.8 Jiří Pohl  
SKV Praha  
 
Společná optimalizace vozidel a tratí pro VR-železniční dopravu  
Common trains and railway lines optimalization of the HS railway transport  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
3.9 Lukáš Týfa  
ČVUT v Praze Fakulta dopravní  
 
Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury VRT  
The Latest trends in the sphere of HS railway lines infrastructure  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech text v angličtině / text in English

na seznam bloků jednání / to the sessions list

 
Blok 4 / Session 4 - Ekonomika a obchodní úspěšnost vysokorychlostní železniční dopravy / Economy and commercial successfulness of the HS railway transport:

4.0   
  
 
Projekt VR-železničního systému v Portugalsku  
Portuguese HS railway project  
 
prezentace / slide show    
4.1 Santiago Badillo  
RENFE  
 
Vývoj dvourozchodového VR-železničního systému  
Development of the HS Double Gauge Services  
 
prezentace / slide show    
4.2 Andrej Żurkowski  
CNTK  
 
Trh osobní dopravy pro VR-železniční systém v Polsku  
Passenger Market for High Speed in Poland  
 
prezentace / slide show    
4.3 Michel Leboeuf  
SNCF  
 
Koncepce nejnovějších VR-vlaků ve Francii  
Conception of the newest HS trains in France  
 
prezentace / slide show    
4.4 Hugo Eicher  
SBB CFF FFS  
 
Vlaky s naklápěcími skříněmi ve Švýcarsku  
Tilting trains in Switzerland  
 
prezentace / slide show    
4.5 František Palík  
ex ŠKODA Plzeň  
 
ČR a Evropa v kontextu VR-železniční dopravy  
Czech Republic and the Europe in context of HS  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
4.6 Marek Binko  
ČD  
 
Požadavky na VR-železniční systém z pohledu dopravce  
Claims from the view of the railway traffic authorities against the HS railway system  
 
prezentace / slide show    
4.7 Mojmír Nejezchleb  
SŽDC  
 
Příprava výstavby VRT v ČR  
Preparation of the building of the HS railway lines in the Czech Republic  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
4.8 Jindřich Kušnír  
Ministerstvo dopravy ČR  
 
Náklady a přínosy VR-železniční dopravy v podmínkách ČR  
Costs and benefits of HS railway transport in condition of the Czech Republic  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  
4.9 Milan Körner  
AURS  
 
VR-železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů  
HS and its links between settlement and economical performance of regions  
 
prezentace / slide show text v češtině / text in Czech  

na seznam bloků jednání / to the sessions list

Videa / Videos

na seznam bloků jednání / to the sessions list

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015