Hlavní parametry vysokorychlostních tratí

Hlavní technické parametry novostavby VRT:

  • Traťová rychlost 250 km/h a vyšší, od níž je odvozen minimální poloměr směrových oblouků trati, který se však současně musí posoudit pro rychlost nejpomalejších vlaků.
  • VRT jsou normálněrozchodné (rozchod 1 435 mm je základní podmínkou interoperability), alespoň dvoukolejné dráhy se všemi traťovými kolejemi banalizovanými a jednoduchými oboustrannými kolejovými spojkami v širé trati z důvodu zkrácení délky vyloučené koleje při mimořádnostech v provozu.
  • Jestliže je VRT určena pro několik typů vlaků s různou nejvyšší dovolenou rychlostí, zřizují se na trati v pevných vzdálenostech výhybny, jež slouží k předjíždění vlaků, čímž se zvyšuje propustnost (kapacita) tratě.
  • Maximální podélný sklon VRT je závislý na výkonu všech trakčních motorů umístěných ve všech typech vlaků, které budou VRT využívat, a jejich nejvyšší hmotnosti.
  • Na VRT nesmí existovat úrovňové křížení s žádnou dopravní cestou.
  • Je třeba vhodně mezi sebou propojovat síť VRT a stávajících tratí pro dosažení synergického efektu mezi oběma kolejovými sítěmi – zvýšení využití kapacity VRT a zároveň zvýšení rychlosti konvenčních vlaků. Výhodou je také možnost uvádění jednotlivých úseků VRT do provozu po etapách.
  • Trakce na VRT se předpokládá výhradně elektrická s nadzemním trolejovým vedením na jednofázovou střídavou soustavu 25 kV / 50 Hz (případně 15 kV / 16,7 Hz).
  • Jízdní řád všech vlaků musí být pevně daný, u vysokorychlostních osobních vlaků musí být navíc intervalový (taktový) tak, aby si cestující snadno zapamatoval čas příjezdu a odjezdu vlaků, a dostatečně hustý, což splňuje maximální interval dvě hodiny v denních hodinách. Předpokládá se rovněž možnost přepravy pošty a zavazadel a provoz nočních expresů, které by mohly přepravovat osobní automobily. Za samozřejmost je považováno vybavení interiéru vozů a služby pro cestující na úrovni letecké dopravy.
  • VRT určité oblasti jsou dálkově řízeny centrálně z řídícího ústředí a je na ně aplikován evropský systém řízení vlaků ERTMS s evropským železničním zabezpečovacím systémem ETCS spolu s přenosem signálů aplikací GSM-R.

Lukáš Týfa

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015