Projekt Vysokorychlostní železniční tratě

Projekt Vysokorychlostní železniční tratě zajišťoval Ústav dopravních systémů (612). Tento projekt společně s několika dalšími vznikl rozšířením projektu Moderní trendy v železniční dopravě, poslední studenti ho začali studovat v akademickém roce 2006/2007 a od akademického roku 2007/2008 ho nahradil projekt Železniční síť České republiky a Evropy. Projekt Vysokorychlostní železniční tratě se zabýval studiemi možných tras vysokorychlostních tratí v naší republice, stanovením jejich parametrů a propojením se stávající železniční sítí. Dále se v něm řešily umístění a obsluha nových stanic a dalších dopraven na VRT.

Lukáš Týfa


Práce studentů projektu:

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015