Volitelný předmět Vysokorychlostní tratě

Přednášky – osnova a prezentace:

0.  Organizace předmětu ZS 14/15
1.  Vysokorychlostní železniční doprava ZS 13/14
2.  Neadhezní drážní systémy; vedení VRT městem, dopravny na VRT; zabezpečovací zařízení a trakce na VRT ZS 08/09
3.  Existující síť VRT ve světě a její rozvoj ZS 14/15
4.  Evropská síť vysokorychlostních tratí ZS 08/09
5.  Stavby vysokorychlostních tratí ZS 08/09
6.  Vysokorychlostní tratě a Česká republika ZS 08/09
7.  Konstrukce vysokorychlostní železniční trati ZS 08/09
8.  Geometrické a další parametry koleje na vysokorychlostních tratích LS 06/07
 
Rychlá železniční osobní doprava (Ing. Jiří Pohl - SIEMENS)

ZS 08/09
 
VRT v ČR s ohledem na přepravní poptávku (Zdeněk Melzer - SUDOP PRAHA)

ZS 09/10
 
Dopravní modelování pro návrh VRT v ČR (Zdeněk Melzer - SUDOP PRAHA)

ZS 09/10


Legenda: LS – letní semestr, ZS – zimní semestr

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015